Kursy spawaniaOfertaUprawnieniaKontakt
KURSOR S.C.
Weryfikacja uprawnień spawacza
Kursy spawania wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014-02:

 • metoda 111 - spawanie łukowe elektrodą topliwą
 • metoda 135 - spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych(CO2,lub mieszanek gazowych)-metoda MAG
 • metoda 141 - spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych(argonu)-metoda TIG
 • metoda 311 - spawanie acetylowo tlenowe(gazowe)
Egzaminy weryfikujące uprawnienia spawaczy według PN-EN ISO 9606-1:2014-02

Kursy przepalaczy gazowych

Kursy organizowane są cyklicznie wg ustalonego harmonogramu na dwóch poziomach:
 • kurs podstawowy (spawacz pachwin) kończy się egzaminem przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwent uzyskuje podstawowe uprawnienia potwierdzone "Książeczką Spawacza", oraz Świadectwo Egzaminu Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014-02
 • kurs ponadpodstawowy (spawacz blach lub rur) spawania blach. Kurs kończy się egzaminem przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwent uzyskuje uprawnienia ponadpodstawowe do spawanie blach potwierdzone Świadectwem Egzaminu Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014-02
Dokumenty usprawniające do wykonywania zawodu spawacza w danej metodzie wystawia Ośrodek Szkolenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawania w Gliwicach.

Harmonogram kursów spawania organizowanych w Ośrodku Szkolenia Spawaczy "KURSOR" 44-200 Rybnik ul. Świerklańska 42 w 2018r.

Informacje szczegółowe tel: 606 166 438

KURSY PODSTAWOWE

1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
elektrodą otuloną - metoda 111 P/T FW

 • 24.02.2020 - 19.03.2020
 • 18.05.2020 - 11.06.2020
 • 14.09.2020 - 08.10.2020
 • 23.11.2020 - 17.12.2020

2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
metodą MAG - metoda 135 P/T FW
 • 19.02.2020 - 15.03.2020
 • 20.05.2020 - 13.06.2020
 • 04.09.2020 - 01.10.2020
 • 18.11.2020 - 12.12.2020

3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
- stale nierdzewne - metoda 141 P/T FW
 • 28.02.2020 - 19.03.2020
 • 22.05.2020 - 11.06.2020
 • 18.09.2020 - 08.10.2020
 • 27.11.2020 - 17.12.2020

4. Kurs spawania gazowego blach
- metoda 311 P BW
 • 27.02.2020 - 20.03.2020
 • 21.05.2020 - 12.06.2020
 • 17.09.2020 - 09.10.2020
 • 26.11.2020 - 18.12.2020

5. Kurs ręcznego cięcia tlenowego - kurs 3 dniowy odbywający się w trakcie kursu spawania gazowego w określonych dniach - terminy szczegółowe podane zostaną po rozpoczęciu kursu spawania gazowego blach (poz. 4).

KURSY PONADPODSTAWOWE

6. Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodami
otulonymi - metoda 111 P BW
 • 14.05.2020 - 12.06.2020
 • 20.11.2020 - 18.12.2020

7. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
- metoda 135 P BW
 • 28.02.2020 - 19.03.2020
 • 22.05.2020 - 11.06.2020
 • 18.09.2020 - 08.10.2020
 • 27.11.2020 - 17.12.2020

8. Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodami
otulontmi - metoda 111 T BW
 • 08.05.2020 - 14.06.2020
 • 18.11.2020 - 13.12.2020

9. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG
- metoda 135 T BW
 • 27.05.2020 - 11.06.2020
 • 02.12.2020 - 17.12.2020

10. Kurs spawania gazowego rur
- metoda 311 T BW
 • 26.05.2020 - 12.06.2020
 • 01.12.2020 - 18.12.2020

Terminy egzaminów weryfikacyjnych uprawnienia podstawowe i ponadpodstawowe wg normy PN-EN ISO 9606-1 należy ustalić z mgr inż. Janem Brachmańskim pod nr tel: 606 166 438.

Egzamin dla grup powyżej 5 osób może być przeprowadzony na terenie Zakładu Zleceniodawcy.
Szkolenie i egzaminowanie spawaczy odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

UKOŃCZYŁEŚ KURS SPAWANIA? SZUKASZ PRACY W ZAWODZIE?
Zapraszamy na nowy portal pracy: WWW.PRACA-RYBNIK.INFO
Znajdziesz tu najnowsze oferty pracy z Rybnika i całego regionu.

Copyright © 2007 Neone Siedziba firmy: Wodzisław Śląski ul. Dąbrowskiego 43c, tel. 032 456 64 15